Vi tager kvalitet alvorligt

Vi samarbejder med tilsynsmyndighederne og har styr på regler og datasikkerhed

GDPR Compliance

Vi anvender sikker, krypteret mail mm.  Læs om datasikkerhed

SocialTilsyn

Find Socialttilsynets seneste  tilsynsrapporter

Patientsikkerhed

Se Patientsikkerhedsstyrelsens seneste tilsynsrapport

Se skema til Erhvervsstyrelsen om god fondsledelse

Ledelse

Jørgen Aabye direktør

+45 51596911
ja@startskuddet.dk

Karina Frederiksen
vicedirektør

+45 25459417
kf@startskuddet.dk

Ole Mortensen
faglig leder

+45 25459414
olem@startskuddet.dk

Jacob Tinggaard
døgnleder

+45 50810218
jt@startskuddet.dk

Lotte Høyem
leder, Pluto 

+45 27541426
lh@startskuddet.dk

Bestyrelser

Fonden Startskuddet og de fire datterselskaber Venus, Uranus, Jupiter og Pluto har selvstændige bestyrelser, der af naturlige årsager har væsentligt personsammenfald.

Tilsammen udgør de en stærk og engageret gruppe, socialpolitisk og -fagligt samt økonomisk/praktisk. 

Bestyrelserne består af:

Geert Jørgensen. Udviklingskonsulent og indehaver af GJ Consult. Tidligere leder af opholdssted og fra 1997-2015 direktør i interesseorganisationen “LOS de private sociale tilbud”.

Karina Frederiksen. Vicedirektør i Startskuddet. Uddannet merkonom og psykoterapeut.

Ann Christina Rindom Sørensen, jurist og partner i Proteq.

Bestyrelsen for Fonden Startskuddet har derudover direktør Jørgen Aabye som medlem, mens bestyrelserne for Uranus, Venus og Jupiter har direktør Anette Aabye som medlem.

NB: Bestyrelsen for det nystartede Pluto er under etablering.


Job hos Fonden Startskuddet

Vi er altid interesseret i at modtage uopfordrede ansøgninger fra velkvalificerede personer med konkrete erfaringer inden for det specialiserede pædagogiske område og relevant uddannelsesbaggrund. Læs vores jobprofil, inden du sender din ansøgning.

Datasikkerhed på Startskuddet

Startskuddet opfylder kravene til EU’s GDPR-regulativ. Herunder en kort oversigt over de mest centrale sikkerhedsprocedurer.

E-mail

Vi anvender sikker mail, når vi kommunikerer med kommuner og andre samarbejdspartnere omkring personfølsomme data. Sikker mail er mail, der er krypteret og som kun kan sendes og modtages mellem to parter, såfremt de har udvekslet sikkerhedscertifikater.

Print

Ved udskrift af dokumenter med personfølsomme oplysninger benytter vi en særlig printer i sekretariatet. Printeren er krypteret og sletter flere gange dagligt automatisk harddisken med alle informationer om udførte printerjob.

Dokumentation

Vi har politikker for datasikkerhed, og vores procedurer for datahåndtering i hele organisationen er beskrevet skriftligt. Desuden har vi datafortegnelser, så vi over for Datatilsynet kan påvise, hvor der findes data og hvilke brugere og ansatte.

Løbende opdatering

Alle ansatte opdateres løbende i vores datasikkerhedsprocedurer, og vi gennemfører årlige kontroller af procedurer og de ansattes kendskab til dem.

Journalisering.

Vi benytter journaliseringssystemet “Planner4you”, som er et sikkert system til sociale tilbud.

Offentliggørelse

Vi offentliggør kun fotos på hjemmeside og facebook af unge og ansatte, såfremt de har givet skriftligt samtykke.

Destruering

Vi makulerer alle papirdokumenter i en såkaldt krydsmakulator, der opfylder de særlige GDPR-krav.

Privatlivs- og cookiepolitik

Læs mere ved at klikke her