Vi tager kvalitet alvorligt

Vi samarbejder med tilsynsmyndighederne og har styr på regler og datasikkerhed

GDPR Compliance

Vi anvender sikker, krypteret mail mm.  Læs om datasikkerhed

SocialTilsyn

Find Socialttilsynets seneste  tilsynsrapporter

Patientsikkerhed

Se Patientsikkerhedsstyrelsens seneste tilsynsrapport

Se skema til Erhvervsstyrelsen om god fondsledelse

Lup

Ledelse

Jacob Føns Lomholt Direktør

+45 50810202
jfl@startskuddet.dk

Lotte Wellejus
Vicedirektør

+45 25459417
lwe@startskuddet.dk

Bestyrelser

Fonden Startskuddet og de tre datterselskaber Venus, Jupiter og Pluto har selvstændige bestyrelser, der af naturlige årsager har personsammenfald

Tilsammen udgør medlemmerne en stærk og engageret bestyrelse socialpolitiskog fagligt samt økonomisk og praktisk

Anette Aabye / formand

Stifter af Fonden Startskuddet. Har beskæftiget sig med behandling af udsatte borgere og ledelse siden 1997.

Efter en lang årrække som skoleleder/forstander/direktør i Startskuddet, er AA nu formand for bestyrelsen.


Peter Thøgersen / næstformand

Merkonom og MBA med en resultatorienteret indstilling i kombination med menneskelig indsigt/forståelse, og med en bredspektret bankfaglig ledelseserfaring


Jørgen Aabye / Chefudviklingskonsulent

Stifter af Fonden Startskuddet med underliggende ApS ‘er.

Jørgen har som døgnleder/forstander/direktør beskæftiget sig med behandling af udsatte borgere og ledelse af bosteder siden 1997.

Jørgen er nu medlem af bestyrelsen, samt ansat som udviklingskonsulent og strategisk rådgiver i Startskuddet med fokus på udvikling af nye tilbud mv.


Jacob Føns Lomholt

Har en 20 årig baggrund i arbejdet med børn, unge og voksne på socialområdet. Med erfaringer som leder af en døgninstitution, Forstander for skole-dagbehandlingstilbud, initiativtager og stifter af Danske Dagbehandlingstilbuds Netværk, regional konsulent i organisationen LOS -de private sociale tilbud, har JFL en stærk viden om ledelse, drift og udvikling af sociale tilbud. Ud over hans professionelle virke har JFL et stort politisk engagement og netværk.


Ann Christina Rindom Sørensen

Uddannet cand. jur. og advokat samt GDPR uddannet.

Erfaring som bestyrelsesmedlem i flere andre organisationer indenfor det specialiserede socialområde. 5 år som selvstændig advokat med speciale i sociale tilbud samt medlem af IT branchens udvalg for bæredygtighed og CSR

Mette Bergstedt Holst

Sygeplejerske og PD

Stifter og afdelingslededer på Specialskolen Bramsnæsvig 2006-2014

Stifter og faglig direktør på Fårevejle Kirkebo 2015-2022. 

Bestyrelsesformand i det private opholdssted Atriumhus. 


Robert Stuhr

Merkonom og lærer samt Bestyrelsesmedlem i opholdssteder og organisationer for børn og unge med sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder samt Rådgiver for institutioner, skoler og opholdssteder.

Tidligere leder af dagtilbud gennem mere end 35 år.Jacob Lomholt er direktør for Fonden Startskuddet inkl. de tre datterselskaber.


Job hos Fonden Startskuddet

Vi er altid interesseret i at modtage uopfordrede ansøgninger fra velkvalificerede personer med konkrete erfaringer inden for det specialiserede pædagogiske område og relevant uddannelsesbaggrund. Læs vores jobprofil, inden du sender din ansøgning.

Datasikkerhed på Startskuddet

Startskuddet opfylder kravene til EU’s GDPR-regulativ. Herunder en kort oversigt over de mest centrale sikkerhedsprocedurer.

E-mail

Vi anvender sikker mail, når vi kommunikerer med kommuner og andre samarbejdspartnere omkring personfølsomme data. Sikker mail er mail, der er krypteret og som kun kan sendes og modtages mellem to parter, såfremt de har udvekslet sikkerhedscertifikater.

Print

Ved udskrift af dokumenter med personfølsomme oplysninger benytter vi en særlig printer i sekretariatet. Printeren er krypteret og sletter flere gange dagligt automatisk harddisken med alle informationer om udførte printerjob.

Dokumentation

Vi har politikker for datasikkerhed, og vores procedurer for datahåndtering i hele organisationen er beskrevet skriftligt. Desuden har vi datafortegnelser, så vi over for Datatilsynet kan påvise, hvor der findes data og hvilke brugere og ansatte.

Løbende opdatering

Alle ansatte opdateres løbende i vores datasikkerhedsprocedurer, og vi gennemfører årlige kontroller af procedurer og de ansattes kendskab til dem.

Journalisering.

Vi benytter journaliseringssystemet “SafeJournal”, som er et sikkert system til sociale tilbud.

Offentliggørelse

Vi offentliggør kun fotos på hjemmeside og facebook af unge og ansatte, såfremt de har givet skriftligt samtykke.

Destruering

Vi makulerer alle papirdokumenter i en såkaldt krydsmakulator, der opfylder de særlige GDPR-krav.

Privatlivs- og cookiepolitik

Læs mere ved at klikke her