Kursus i Konflikthåndtering

Kursusbeskrivelse: Kursusforløb i konflikthåndtering,

Varighed: 3 dage (af 8 timer)

Oplægsholder: Allan Andersen

Om Allan: Uddannet fængselsfunktionær og instruktør i Konflikthåndtering – med årelang erfaring fra den danske kriminalforsorg, blandt andet fra behandlingsinstitutionen Anstalten ved Herstedvester og den særligt sikrede afdeling for unge under 18 år ved Sølager. Jeg har desuden undervist i Kriminalforsorgen og internationalt, blandt andet i EU-regi og Marokko. Desuden har jeg arbejdet med uledsagede flygtningebørn i Roskilde Kommune. Alt det har lært mig, at viden om Konflikthåndtering er yderst vigtig for alle mennesker.

Kursusindhold:

Kurset er skræddersyet til netop jeres arbejdsplads og kan komme rundt om

·      De forskellige typer af konflikter – Grundlæggende konflikttyper

·      Rolleforståelse – Forståelse for din rolle i din organisation

·      Personlige konfliktstrategier. – Hvad bringer vi med os i mødet med andre mennesker

·      Kropssprog – Hvad signalerer vi i mødet med andre mennesker?

·      Forberedelse og håndtering af potentielt voldsomme konflikter ift. Målgruppe.

·      Forråelse – Hvordan opdages det og hvad gør vi ved det?

·      Konflikter i grupper – Gruppedynamikker

·      Nødværge og nødret – hvad siger loven og hvordan skal den forvaltes?

 

De enkelte områder tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra deres arbejde og kombineres med løsning af cases, diskussioner i grupper/plenum.

Kursusforløbet er konstrueret og tilrettelagt således at der er størst mulig videns transfer og implementeringssikkerhed fra kursus til hverdag.

Det hele sluttes af med en hjemmeopgave, som evalueres i plenum på kursets tredje dag. 

Forløbet planlægges med virksomhedsbesøg og interview af de implicerede parter, for at forstå hvilke udviklingsområder der er relevante at adressere i din organisation, så indholdet har maksimum relevans for dit firma.