Kursusdag i Lov om Voksenansvar og indgreb i selvbestemmelsesretten.

Kursusbeskrivelse: Kursusdag i Lov om Voksenansvar, indgreb i selvbestemmelsesretten og regler omkring magtanvendelse.

Varighed: 4,5 time + pauser

Antal deltagere: 15 – 30

Oplægsholder: Jacob Føns Lomholt.

 Jacob har en baggrund som afdelingsleder i en døgninstitution under KFBU med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Siden var han ansat i LOS – De private sociale tilbud frem til 2017. Med LOS, deltog han dels med input til arbejdsgruppe, der leverede anbefalinger til lov om voksenansvar og siden hen som medlem af følgegruppen på tilblivelsen af undervisningsmaterialet fra socialstyrelsen. Jacob har siden 2012 undervist i regelsættet omkring magt og magtanvendelse på henholdsvis skole, børn- og unge samt voksenområdet. Fokus ligger altid på det forebyggende og på den praktiske kobling af loven og den pædagogiske tilgang. Som forstander på Dagskolen Ternen i Nordsjælland gennemførte han stadig kurser og undervisning igennem Ternens center for special og socialpædagogik blandt andet anbefalet af LOS. I dag sidder Jacob som direktør i Fonden Startskuddet og underviser på CEREP – Center for Reflekteret Praksis.

Kursusindhold: Kursusdagen skræddersyes til det enkelte tilbuds målgruppe. Med udgangspunkt i et oplæg om rettigheder og menneskesyn, samt den politiske dagsorden på området, føres deltageren ind i en forståelse for tilblivelsen af regelsættet, samt forventningen til den pædagogiske indsats.

Kurset gennemgår systematisk loven, bekendtgørelse og vejledningen med udgangspunkt i deltagernes forhåndskendskab. Som deltager udfordres man på sin forventninger og provokeres til diskussion af pædagogiske løsninger. Vi taler om selvbestemmelsesbegrebet, og der gives systemisk narrative eksempler på de forståelser, der fører til brud på regelsættet, samt de, blandt andet neuropædagogiske, muligheder der er for forebyggelse.

Efter gennemgangen kastes man både individuelt og i grupper ud i opgaver, hvor regelsættet omsættes til praktisk virkelighed. Opgaverne bygger på virkelige cases oversat til målgruppen og anonymiseret.

Der samles op i plenum efter hver opgave og afslutningsvist drøftes procedure samt forholdsregler.

Slideshow samt links til blandt andet socialstyrelsens undervisningsmateriale til videre selvstudier i teams med mere er til rådighed efter endt kursus.

Det forudsættes, at deltagerne er blevet gjort bekendt med seneste udgave af lovgrundlaget. Hvilket vi kan være behjælpelige med at finde frem.