Bosteder

Vores fire bosteder i henholdsvis Fakse, Vordingborg, Tappernøje og Stubbekøbing har hver deres profil, hvad angår personale- og beboersammensætning.

Venus

 Socialpsykiatrisk §43 opholdssted og §107 botilbud for 15-35 årige med svære psykiske og sociale udfordringer.

Hustelefonen:

27 54 14 31

Jupiter

§107 og §108 botilbud, projekter og udslusning ved Vordingborg og i Mern. Også akut bolig/støtte/behandling.

Hustelefonen:

27 54 14 33

Pluto

Bosted for unge og voksne borgere med Prader-Willi Syndrom (PWS).

Hustelefonen:

27 54 14 28

Uddannelsestilbud

Vi prioriterer at kunne tilbyde vores beboere samt eksterne elever/kursister en et meget bredt spektrum af muligheder inden for undervisning, erhvervstræning og personlig udfoldelse.

Folkeskoleundervisning

Fællesskolen i Tolstrup ved Mern har plads til 16 elever i den skolepligtige alder – også eksterne. Undervisning og støtte/behandling.

Erhvervsafklaring, praktik

Erhvervsrettede og beskyttede forløb for unge og voksne på Erhvervsskolen i Mern og Vordingborg.

STU

Vi kan tilbyde en unik særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med udgangspunkt i dyrepasser-opgaver på Øens Dyr og Erhvervsskolens øvrige værksteder.

Øvrige indsatser

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle indsatser, der møder udsatte borgeres behov og samtidig matcher de kommunale vilkår.

Det Sociale Rejsehold

I en udgående indsats (§85-bostøtte) hjælper vi borgere i egen bolig ud af social isolation og ind i et støttet forløb.

Individuelle løsninger

Vi sammensætter særlige individuelle “solist”-forløb i forbindelse med f.eks. domsanbringelse eller udredning.

Aktivitetstilbud

Vi prioriterer at kunne tilbyde vores beboere samt eksterne elever/kursister en et meget bredt spektrum af muligheder inden for undervisning, erhvervstræning og personlig udfoldelse.

Øens Dyr

Sammen med frivillige lokale kræfter driver vores beboere og elever en mini-zoo, som er åben for offentligheden.