Det vi tilbyder

Vi prioriterer at kunne tilbyde et bredt spektrum af pædagogiske indsatser. En af fordelene ved dette valg er, at vi er i stand til at tilbyde fleksible forløb, som gør det muligt at lade beboere overgå til en anden foranstaltning uden at miste netværk, omgivelser og kontaktpersoner.

Startskuddet logo
servicelovens § 103

Beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

servicelovens § 104

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

servicelovens § 107

Midlertidigt ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

servicelovens § 108

Ophold i boformer egnet til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

servicelovens § 43

Anbringelsessteder for børn og unge.

servicelovens § 85

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

servicelovens § 86

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Særlig tilrettelagt UNGDOMSSUDDANNELSE (STU)

En ungdomsuddannelse med formål om at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Aktivering (LAB-loven)

En individuel og målrettet indsats for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på, at den unge kan gennemføre studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

Vores pædagogik

Startskuddets faglighed bygger på den grundlæggende opfattelse at alle mennesker gør deres bedste hver dag, og at alle kan udvikle sig. Vi er åbne og nysgerrige og møder vores beboere og elever med deres sprog og hjælper dem med at italesætte og forfølge deres drømme.

Systemisk-narrativ tilgang

Den systemisk-narrative tilgang går som en rød tråd gennem hele vores socialpædagogiske arbejde

Sproget som værktøj

Sprog er vores vigtigste værktøj, herunder den eksternaliserende samtale. Sammen med den enkelte finder vi ud af, hvad der ligger bag frustrationer og verbale trusler.

Helhedssynet

Helhedssynet eller det holistiske menneskesyn er et grundelement i vores arbejde. Vi tror på et samspil mellem det fysiske og psykiske velvære og har fokus på sund mad, god søvn, en afstresset krop.

Et læringsrum for alle

På Startskuddet lærer vi allesammen. De ansatte nøjes ikke med at motivere og støtte beboere og elever i at være sig selv. De skal også selv turde være det.

Inspirationskilder:

Susan Hart, “Fra Interaktion til Relation” | John Bowlby, “En sikker base” | Lev Vygotskij, “Om læring som udviklingsvilkår” | Daniel N Stern, “Det nuværende øjeblik” | Jon G Allen, Peter Fonagy og Arietta Slade, “Mentaliseringsbaseret behandling” | Michael White, “Kort over Narrative Landskaber” | Anette Holmgren, “Fra terapi til pædagogik” | Anette Holmgren og Martin Nevers, “Narrativ praksis i skolen” | Tom Ritchie, “Narrativ teori i pædagogers praksis”

Få overblik over vores afdelinger