Job – Venus, vores fantastiske botilbud for unge og voksne med socialpsykiatriske udfordringer, mangler DIG!

– Vi søger en daglig leder, som har sit faglige fundament i den systematisk/narrative tilgang og som formår at skabe værdi i kraft af følgeskab og er tydelig i sin ledelse opad, nedad og henad.


Botilbuddet Venus ApS ligger i naturskønne omgivelser i en lille by nær Faxe på Sydsjælland.
Beboerne på Venus betragter stedet som deres hjem og de fleste har to familier. Den familie de kommer fra, og den de bliver en del af hos os på Venus. Vores arbejde tager afsæt i en helhedsorienteret socialpædagogisk tilgang i en struktureret ramme, med den systemisk/narrative metode som en rød tråd i dagligdagen. På Venus gør vi en ære i at skabe fællesskab med rum til forskelligheder.
Venus er §66 opholdssted & §107 botilbud, hvor der er plads til 9 beboere ml. 15-35 år med svære psykiske og sociale udfordringer, herunder misbrug, dobbeltdiagnoser, tilknytningsforstyrrelser mf.

Venus er en del af Fonden Startskuddet, der driver bosteder, opholdssteder, skole og dagtilbud samt støtteindsatser, for børn, unge og voksne, som har det svært. Startskuddet skaber rum, hvor mennesker udvikler sig. Vi ser det hele menneske og tror på, at alle gør det de kan, med det de har lært og vi støtter i så høj grad som muligt at være inddraget og have medindflydelse på sin egen situation og udvikling.

Vi har særligt brug for DIG, der har erfaring med arbejdet i en socialpædagogisk kontekst samt en erfaring i medledelse af medarbejdere, hvor din ledelsesstil er motiverende, støttende samt anerkendende.
Du har en faglig ballast forankret i en pædagogisk uddannelse, hvor den systemisk/narrative tilgang er dit faglige fundament.
Derudover har vi brug for, at du sammen med os, vil arbejde for at beboerne på Venus trives og udvikler sig, i en meningsfuld hverdag, og heri sætter en ramme for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, så de bibeholder deres energi ved kerneopgaven og undgår omsorgstræthed, risikotegn, forråelse mm.

Vi søger DIG, som har handlekraft, er ansvarsbevidst og rammesættende, fleksibel og professionel og har lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor arbejdsdagen både kan være uforudsigelig og rutinepræget, men altid fagligt spændende og indholdsrig.
Vi søger DIG, som formår at træde ind på et tilbud, hvor der er etableret en ramme for nærvær, professionalisme og ordentlighed, og som har mod på at videreudvikle dét fundament som en nysgerrig og anerkendende arbejdsmetode.
Vi søger DIG, som tør læne dig tilbage i din lederrolle og lade medarbejderne komme med svarene selv. Dig som praktiserer og tror på, at medarbejderne er eksperterne og lader ansvaret fortsætte med at være decentraliseret.

Dine primære opgaver er følgende:
• At udøve nærværende og praksisnær medledelse, hvor du er tæt på driften og er tilbudslederens forlængede hånd.
• At følge op på dag-til-dag kommunikation i Dagbogen og har fokus på sprogbrug, faglighed, forråelse mm.
• At have ansvar for den daglige struktur og ramme på tilbuddet.
• At kunne rammesætte tilbuddets administrative koordinator, som har medansvar for mødeplaner, journalisering, ferieplanlægning, journalføring mv.
• At sikre, at trivselsvurderinger bliver udfyldt og brugt efter hensigten.
• At have medansvar for afholdelse af personale-udviklingsplansmøder.
• At deltage i opfølgnings-, status- og ind/udskrivningsmøder.
• At opretholde og videreudvikle et fagligt fundament i den systemisk/narrative metode hos   medarbejderne.
• At opretholde procedurer og vejledning i kultur og tilgang.
• At have medansvar for at onboarde nye medarbejdere.
• At stedfortræde for tilbudsleder.

Dine faglige kompetencer:
• Du er uddannet pædagog og du har gerne en relevant ledelsesfaglig uddannelse.
• Du har erfaring med det socialpædagogiske arbejde og mennesker i udsatte positioner.
• Du har erfaring med struktureret pædagogik, samt opbygning af dagsstruktur.
• Du er tydelig i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
• Du har lyst til at lære og udvikle dig professionelt såvel personligt.

Dine personlige kompetencer:
• Du arbejder selvstændigt og struktureret.
• Du er robust og bevarer roen i pressede situationer.
• Du er ansvarlig, pligtopfyldende og mødestabil.
• Du har et godt overblik og er god til at prioritere dine arbejdsopgaver.

Hvorfor skal du søge?
Du vil opleve stemningen og atmosfæren på Venus som dynamisk, hyggelig og med plads til både faglig fordybelse og højt humør.
Du bliver en del af en arbejdsplads med fokus på samarbejde, medbestemmelse, kvalitet og faglighed med kontinuerlig kompetenceudvikling og supervision samt faglig sparring, som er individuelt tilpasset.
Du får mulighed for at udvikle dig fagligt og menneskeligt i et job fuld af dynamik og alsidighed. Du bliver del af et hus, hvor vi gør, hvad vi siger, og hvor vi møder hinanden med tillid og nysgerrighed.

Vores indsatsområde er et fokuseret arbejde med vores værdier: nærvær, ordentlighed og faglighed, hvor vi bygger videre på og udnytter de stærke relationer i huset, på tværs af faggrupper, som gavner kvalitet og effektivitet. Vi har særligt fokus på arbejdet med forråelse og mentalisering, som alle kommer på kursus i og har opmærksomhed på i hverdagen. Alle medarbejdere er også færdige med eller godt i gang med, et sundhedsfagligt kursus.

Du bliver en del af en organisation, hvor der højt til loftet, korte beslutningsveje, fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel. Vi har et stærkt TRIO samarbejde med AMR og samarbejdsudvalgsrepræsentant i alle afdelinger. Vi tilbyder en god sundhedsforsikring og muligheder for kompetenceudvikling.

Det praktiske:
• Ansøgning og CV sendes via Job hos Startskuddet – Startskuddet
• Arbejdstiden vil være fysisk fremmøde på hverdage i dagtimerne, som udgangspunkt. Som daglig leder er man ansat uden øvre arbejdstid, men at der selvfølgelig tilstræbes at årsnormen imødekommes.
• Der vil være bagvagtordning ved akut behov for sparring eller ledelsestiltrædelse, som udgangspunkt hver 2. eller 3. uge.
• Løn og ansættelsesvilkår efter gældende lønpolitik i Startskuddet.
• Forventet tiltrædelse 1.1.2024, men gerne før.
• Ansættelsessamtaler vil foregå løbende.

Er du nysgerrig på at vide mere, så er du velkommen til at ringe til:

Startskuddets fællessekretariat på telefon 55 93 03 05.

  • Kontaktoplysninger

  • Information

  • Vedhæftninger

  • Slip fil her eller
    Tilladte filtyper: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.