Tusinder af borgere lever i ensomhed uden kontakt til omverdenen, og kommunerne har store udfordringer med at få kontakt til dem. Der er tale om personer, som på grund af massive sociale og psykiatriske problemer ikke selv magter f.eks. at opsøge lægehjælp og at besvare henvendelser fra kommunen. Det er svært at sætte et præcist tal på omfanget, men en god rettesnor kan være antallet af borgere, der modtager støtte jævnfør servicelovens §85. Ifølge Danmark Statistik drejer det sig om ca. 12.000 borgere, hvilket svarer til antallet af børn, der er anbragt uden for hjemmet.

Kommuner beder om hjælp

På opfordring fra flere kommuner har fonden Startskuddet nu oprettet et socialpædagogisk rejsehold, der sætter fokus på denne gruppe borgere, Fonden driver en række bosteder på Sydsjælland og har valgt at bringe de mange års erfaring fra relationsarbejdet på bostederne i spil ude i folks private hjem.

“Kommunerne ved, at vi har succes med at få beboerne på vores bosteder til at lukke op. Vi oplever, at et stigende antal kommuner kontakter os for at hjælp til relations- og brobygningsarbejdet hos borgere i eget hjem, og det har vi taget konsekvensen af ved at oprette ”Det Sociale Rejsehold”, fortæller vicedirektør i Startskuddet, Liv Christensen.

Der er ofte tale om borgere, der er blevet udskrevet fra en døgnanbringelse og som har brug for støtte, så de kan klare sig uden for bostedets velordnede rammer. I andre tilfælde kan det dreje sig om flygtninge med særlige vanskeligheder, hvor sproget blot er én af de de sociale udfordringer.

Dyrt alternativ

“Fælles for denne gruppe af borgere er, at de fortsat skal trænes i at klare sig selv, og at en del har brug for støtte til at håndtere kontakten med kommune, læge, psykiater og andre myndigheder samt deres familie. Alternativet til en pædagogisk støtte i hjemmet kan være, at borgeren synker ned i et misbrug og/eller ender på gaden, hvilket på sigt kan blive meget dyrt for kommunen og selvfølgelig heller ikke nogen ønskværdig situation for borgeren selv”, fortæller Liv Christensen.

Indtil videre er Startskuddets sociale rejsehold rykket ind hos en udsatte borgere i Hovedstadsregionen, men det er planen, at indsatsen skal kunne dække hele Sjælland og Lolland-Falster. Nogle borgere bliver kontaktet dagligt og ind imellem blot på telefon, mens andre får et eller to ugentlige besøg af en pædagogisk støtteperson. Erfaringen viser, at blot seks timers støtte om ugen kan være nok til at afværge tilbagefald hos en udsat borger, der tidligere har været døgnanbragt.

At lytte gør en forskel

Startskuddets bosteder er alle godkendt af Socialtilsynet i forhold til at kunne håndtere unge og voksne med massive sociale og psykologiske problemer, ofte ledsaget af misbrugsproblematikker. De ansatte på rejseholdet er tilknyttet den faglige ledelse for bostederne, så de derigennem sikres faglig sparring og supervision på højt niveau samt løbende udfordres og opgraderes på deres pædagogiske metoder.

Henriette Quistgaard, pædagogisk koordinator fortæller, at et vigtigt element i at kunne nå denne gruppe er at lytte til den enkelte. “Det lyder banalt, men det er ofte en ny oplevelse for borgeren at blive lyttet til helt fordomsfrit, og det åbner for nye perspektiver, at vi ikke kommer med færdigsyede løsninger. Vores opgave er så at bringe den pædagogiske faglighed ind i processen, så vi ikke blot møder borgeren, men også bringer ham eller hende videre.”

Hårdt men givtigt arbejde

Liv Christensen supplerer: “Vores ansatte har med borgere at gøre, som i udgangspunktet er meget svære at flytte, så de kommer bestemt ikke sovende til resultaterne. Derfor er det vigtigt for os, at vores ansatte får fuld pædagogisk og psykologisk backup. Det kan være hårdt arbejde at hjælpe folk, som i udgangspunktet ofte ikke ønsker hjælp. Men når det lykkes at få en borger til at åbne døren for os og åbne sine øjne for mulighederne i livet, så ved man som pædagog, at det var det hele værd.”

Del med dit netværk