Fonden Startskuddet, der driver flere specialiserede tilbud på Sjælland, etablerer kontor på Amager for at hjælpe udsatte københavnere.

“Vores tilgang har altid været, at det er pædagogerne, som kommer til den unge, og ikke omvendt. Vi møder dem, hvor de er. Det gælder ikke blot på det mentale og det personlige plan, det kommer også til udtryk helt fysisk. Som når vi f.eks. akut henter en borger uden for en retsbygning et sted i Danmark eller på en psykiatrisk afdeling. Eller når vi som hér møder dem i deres eget miljø i hovedstadsområdet”. Sådan lyder det fra Liv Christensen, vicedirektør i Fonden Startskuddet.

Møder de unge hvor de er

Startskuddet har i en årrække drevet en række specialiserede sociale bosteder og dagtilbud på Sydsjælland. Fondens voksende indsats med udsatte hjemmeboende borgere i hovedstadsområdet har nu ført til etablering af personalekontor og samtalelokale på Njalsgade ved Islands Brygge.

“Langt de fleste af de unge og voksne, vi har med at gøre, vælger at flytte ind på et af vores bosteder og blive en del af hverdagen i det trygge “minisamfund”, som vi gennem mere end 20 år har bygget op”, fortæller vicedirektør Liv Christensen. “Men der er også nogle unge, som er så sårbare og præget af så megen mistillid til systemet, at vi er nødt til at møde dem der, hvor de er, nu og her”, fortsætter vicedirektøren.

Massive problematikker

Der er overvejende tale om unge med massive sociale og psykiske problemer, ofte ledsaget af misbrugsproblematikker. Fælles for dem er, at hvis det overhovedet skal lade sig gøre at få den enkelte til at indvilge i et socialpædagogisk forløb, så skal det foregå i vante rammer. Typisk har kommunen derfor anvist den pågældende til en lejlighed, hvor Startskuddets ekspertise så er “købt ind” for at hjælpe borgeren videre.

Første svære skridt er at skabe en tillidsfuld relation mellem den unge og det pædagogiske personale. Det langsigtede mål er at hjælpe vedkommende til at kunne mestre en selvstændig tilværelse og f.eks. påbegynde skole, uddannelse eller job.

Del med dit netværk