På baggrund af det statslige beredskab ift. COVID-19 er der på Startskuddet indført en række ændrede procedurer, foreløbig frem til den 13. april. Dette indebærer bl.a. følgende:

  • Der afholdes så få fysiske møder (herunder besøg til beboere) som overhovedet muligt, samt at vi holder afstand til hinanden, når vi er sammen.
  • Personale og evt. vikarer er “låst” til en enkelt bosted, således at vi ikke risikerer at bringe evt. smitte fra et bosted til et andet.
  • I alle tilfælde, hvor det er muligt at arbejde hjemmefra, løser personalet deres opgaver i eget hjem.
  • Alle behandlingsmøder, supervisionsmøder, personalemøder etc. afholdes digitalt via Microsoft Teams.
  • Den aktuelle situation kan i perioder medføre et reduceret mandskab på vores bosteder, men vi gør alt for at fastholde den hidtidige struktur.
  • Alle dagtilbud er lukket. Til gengæld har vi flyttet nogle af dagtilbudsaktiviteterne ud på de bosteder, hvor de er mest efterspurgt. På den måde sikrer vi en vis grad af dagaktiviteter (udover evt. skolegang, som foregår virtuelt) på hvert enkelt bosted.
  • Personale, som oplever symptomer på COVID-19 sendes hjem. Beboere med symptomer forbliver på deres værelse. Pt. er ingen ansatte eller beboere konstateret smittet.

Såfremt der er spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte;

Liv M. Christensen, Direktør
dir. tlf: 50 81 02 04
lmc@startskuddet.dk
Sikker mail:
sikkermail@startskuddet.dk
Døgntelefon: 55 93 03 05
hb@startskuddet.dk

Del med dit netværk