Corona opdatering 01.03.2021

Først og fremmest, stor ros til alle vores afdelinger – både beboere, elever og medarbejdere. Det ser ud til det hårde arbejde har betalt sig, og vi må bestemt siges at være kommet nogen lunde igennem det hele, indtil nu. I har været for seje.

Selv om de seneste udmeldinger fra regeringen handler om genåbningen, så er der ingen nye restriktioner, der har direkte betydning for vores dagligdag. Vi ændrer derfor ikke i vores tidligere udsendte restriktioner, før tidligst efter påske. Vi følger selvfølgelig de nationale retningslinjer, men ser tiden an, og melder ud, hvis og når, der sker væsentlige ændringer.
Vi er så tæt på ift vaccinering. Pt har næsten alle medarbejdere fået deres første stik. Vores beboerlister er sendt til de respektive kommuner for et stykke tid siden, og vi håber og regner derfor med, at også vores beboere snart kan blive vaccineret, og først herefter vil vi kunne lempe lidt på feks besøgs forbud, mødeaktivitet mm.

Så indtil videre hold ud og hold ved – og lad os komme igennem uden udbrud her i sidste kapløb.

Husk derfor fortsat de generelle gode hygiejne retningslinjer og de gode vaner:

 • Hold afstand
 • Afspritning af overflader, dørhåndtag mm.
 • Brug håndsprit /vask hænder
 • Husk mundbind

Beredskabsplan – Corona – 08.12.20

Allerede udsendte beredskabsplaner gælder fortsat.

Jule- og hjemmebesøg hos familien

Så kom der igen nye restriktioner omkring Corona, og desværre hører alle Startskuddets bosteder, på nær Pluto, ind under de kommuner, som ryger under de skrappeste retningslinjer grundet meget høje smittetal, hvorfor både Faxe og Vordingborg kommuner lukkes kraftigt ned. Vi vælger dog samme retningslinjer i alle afdelinger.

Det kommer desværre til at gå ud over julens kommende hjemmebesøg, for selvfølgelig er vi nødt til at passe på hinanden og overholde alle retningslinjer, hvilket sammen med de nye retningslinjer kommer til at betyde en række forhold, der skal overholdes. For selv om beboerne og I må tage på besøg i en anden kommune, skal alle retningslinjer også overholdes ved besøg i en ikke nedlukket kommune.

Det forventes, at alle, udover ovenstående, har bevidsthed på gældende anbefalinger om mindstetal af gæster, og at det kun er de nærmeste, der holdes jul med.

 • Hvis beboerne køres hjem eller hentes, skal både beboere og personale have mundbind eller visir på.
 • Beboere der er på hjemmebesøg, må ikke gå i biograf, spise ude, gå i fitness eller nogen anden form for aktivitet, som er lukket i Faxe og Vordingborg kommuner.
 • Ved Corona, eller symptomer herpå i familie/andre relationer, skal bostedet med det samme informeres og beboeren testes hurtigst muligt.
 • Ved de mindste tegn på symptomer, skal beboeren testes og testen skal være negativ, inden man må komme retur på bostedet.
 • Hvis beboeren testes positiv ved testning hos familien, vil udgangspunktet være, at isolation skal ske hos familien og beboeren kan ikke komme tilbage til bostedet før en testning igen viser negativ og den syge har været uden symptomer i minimum 48 timer.

Beboer med symptomer eller nærkontakt til en Corona smittet

 • Hvis en beboer har symptomer eller har været i nærkontakt med en person, der testes positiv, bliver beboeren isoleret på eget værelse, og får taget test på 4. og 6. dagen. Når testen er negativ, kan isolation ophæves.
 • Hvis beboeren er positiv, følger vi Sundhedsstyrelsens restriktioner og isolerer i et dertil indrettet værelse mm.

(nærkontakt er, hvis du har været nær en smittet i mere end 15 minutter, været inden for 1-2 meter eller personen har hostet eller nyset i nærheden)

Besøg af familie /kæreste

 • Beboeren må få besøg af en udvalgt besøgende, som skal være den samme.
 • Besøg skal foregå i et indrettet besøgsrum.
 • Der skal bæres mundbind/visir af den den besøgende og beboeren
 • Personalet spritter af før og efter besøg.

EHS og skole fortsætter

 • EHS forsætte som de gør nu, med afdelingsopdeling på værkstederne og opdelt spisning, hvor der sprittes efter hvert hold.
 • Elever på Fællesskolen fortsætter også deres skolegang. Her bliver eleverne opdelt i 3 grupper, og spiser i de opdelte grupper. Også her sprittes flere gange dagligt

Alle aktiviteter i bostederne indstilles.

 • Alle aktiviteter ud af huset indstilles. Herunder motionscenter, biograf, mm.
 • Der må heller ikke tages til en by uden påbud og lave aktiviteten der.

Medarbejdere

 • Må ikke arbejde med andet arbejde uden for den kommune de arbejder i (bosted)

Alle beboere får mundbind.

 • Bostederne skal huske at forsyne vores beboer med mundbind eller visir, ved udgang af huset/hjemmebesøg.

All møder frem til jul

 • Alle eksterne og interne møder afholdes indtil 2. januar på Teams.

Test

Alle mellem 15 og 25 år skal efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger testes nu og her.

Sekretariatet

Lukker ned fra onsdag til 4. januar 2021. Dvs. at medarbejderne som udgangspunkt arbejder hjemme.

Alle møder ind tirsdag og gør klar til hjemmearbejde. 

Socialt teams møde en gang om ugen.

Julefrokoster aflyses

Alle sociale arrangementer blandt medarbejderne aflyses, herunder desværre også de julefrokoster, der ikke er afholdt, bl a sekretariatets.

17.11.20 – corona beredskab

Så undgik vi ikke længere covid-19 – Søndag aften den 15/11, blev en medarbejder på Uranus testet positiv.

Det skal nævnes, at ingen andre har udvist symptomer på nuværende tidspunkt her tirsdag.

Det skal også nævnes, at der er ro og ingen panik på Uranus, som forsøger at få det bedste ud af situationen.

Søndag skrev vi øjeblikkelig ud til alle medarbejdere, så yderligere restriktioner kunne igangsættes straks fra mandag morgen

 • De medarbejdere, der har været på arbejde med den medarbejder – der er konstateret smittet, er sendt i hjemmeisolering, indtil 2 testninger har vist negativt resultat.
 • Medarbejderne bærer nu værnemidler som visir/mundbind og handsker ifm mad og rengøring mv – og der er sørget for aflevering af ekstra værnemidlet til huset
 • Der må ikke spises eller hygges sammen i store grupper
 • Afstand og afspritning indskærpes endnu engang som det aller vigtigste
 • Beboerne isoleres på Uranus og må ikke deltage i aktiviteter ud af huset og må heller ikke få besøg
 • Der har dd været en betalt sygeplejerske ude og tage test på alle beboere og tilstedeværende medarbejdere – med svar 15 min efter. (testen er 98 % sikker)
 • Testning bliver gentaget på Uranus onsdag og fredag, jf retningslinjerne
 • Der bliver lavet isolerings værelser klar til evt ibrugtagning ved smittetilfælde af beboere
 • Info er givet telefonisk til forældrene

Lige nu afventer vi de næste testninger og krydser fingre.

29.10.20 – vi passer på hinanden

Så skete det igen – smittetallene stiger endnu mere, nye restriktioner er meldt ud og på Startskuddet følger vi dem alle og mere til – også selv om vi denne gang har måttet vente længe på en klar bekendtgørelse fra ministeriet.

Vi er trætte af Corona, og derfor gør vi alt for at undgå at få det inden for rammerne. Og vi har endnu ikke haft nogen medarbejdere eller beboere/elever der har været syge med corona, men vi har rigtig mange, der er testet negative.

Bostederne er igen lukket om sig selv med eget personale og samme personer som vikarer. Vi har igen lukket værkstederne og flyttet værkstedslærerne og værkstedsaktiviteter ud i husene. Undtaget herfra er Pluto, hvor beboerne reagerer kraftigt på selv små ændringer i den daglige struktur – Pluto beboerne kan derfor stadig besøge Øens Dyr med eget personale og uden at komme tæt på Jupiters beboere, som også har lukket værksted på øens Dyr.

Bosteder som vores er undtaget for at skulle bære mundbind i arbejdstiden, men der bliver hele tiden lavet en vurdering af, om vi har beboere i risikogruppen. Og så bliver de almene regler om afstand osv tydeliggjort igen og igen.

Vi er garderet og har et stort lager af mundbind, visirer og sprit mv.

Vi sender også løbende corona-beredskab/retningslinjer rundt til alle medarbejdere.

Aktiviteter med mange mennesker er aflyst. Herunder er Øens Dyr også lukket ned for gæster.

Der bruges mundbind mv ved kørsel i bostedets biler samt selvfølgelig ifm anden transport.

Indkøb forsøges foretaget online, ligesom kokken kan hjælpe i dagligdagen.

Kokken laver hver dag frokost som sædvanlig, som service holdet bringer ud i bostederne.

Vores servicehold har indskrænket deres indendørs arbejde i bostederne til kun at være det helt uopsættelige.

Beboeren må få besøg af 1 – max 2 faste personer, som skal være iført mundbind – og dette kun på eget værelse, og uden deltagelse af andre beboere

Der er også mange ændringer for personalet. Fællesmøder er aflyst, behandlingsmøder mv afholdes virtuelt på Teams.

Så nu er det tid til at finde de alternative aktiviteter, det nære fællesskab og hyggen frem.

05.10.20

Sommeren er gået med at åbne op igen, både i bosteder og dagtilbud. Dog med jævne meldinger til alle om stadig at være bevidste og følge alle anbefalinger om hygiejne osv.

Men så steg smittetallene igen, og det førte til at udsende en A4 liste over tiltag, der SKAL huskes, også i en travl hverdag.

På baggrund af regeringens anbefalinger er flere i sekretariatet begyndt at arbejde hjemmefra, foreløbig i 3 uger, eller indtil der kommer styr på smittetallene.

Det er også besluttet:

 • At al aktivitet til fitnesscenter, svømmehal o.l. stoppes midlertidigt fra uge 39
 • At vores interne møder fortsætter som planlagt, men fra  uge 40 bliver både behandlingsmøder, supervision osv afholdt på Teams
 • At der holdes ikke fælles julefrokost, men de enkelte afdelinger er velkomne til at holde deres egen julefrokost
 • Vedrørende tilsynsbesøg bliver disse pt afholdt virtuelt, dog med fysisk fremmøde mhp at besigtige de fysiske rammer.
 • At vi anbefaler, at flest mulige aktiviteter i ehs foregår på Øens Dyr, hvor der er størst mulighed for at være i frisk luft. Der er kun meget få gæster i hverdagene på Øens Dyr, og det er nemt at holde god afstand.

HUSK

 • Symptomer skal tages alvorligt – og der skal testes ved det mindste– det samme gælder beboere/elever
 • Der skal også testes, når I har været sammen med folk, der senere er testet positive
 • Alle skal, som anbefalet af regeringen, indskrænke deres sociale omgangskreds
 • At der skal bæres mundbind ved offentlig transport

25.06.20

Medarbejderen på Uranus er testet negativ to gange, jf reglerne. Alle øvrige medarbejdere og beboere er alle testet negative. Uranus er nu åben igen og det blev fejret med en tur til stranden

Pt har vi derfor stadig ikke haft smittede ansatte eller beboere.

24.06.20

Besøgsforbuddet blev ophævet den 24. juni,  jf de nye retningslinjer – version 4 – for genoptagelse af retningslinjer på socialområdet. Dette er ensbetydende med, at besøg igen kan ske normalt.

Det er dog forsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte, og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vi skal derfor stadig være meget opmærksomme på at holde afstand, håndvask, rengøring og generel hygiejne.

Personale som oplever symptomer sendes forsat hjem, indtil svar på test.

Store møder og forsamlinger er stadig ikke tilladt.

19.06.20

På Uranus har en af medarbejdernes familie fået symptomer, der minder om corona.

Vi har kontaktet sundhedsstyrelsen, medarbejderen er sendt hjem til 2 g testning og karantæne, og alle medarbejdere og beboere på Uranus er også sendt til testning. Uranus er igen lukket ned, og en cirkel dermed igen lukket om sig selv, beboerne deltager ikke i dagsbeskæftigelse eller andre aktiviteter, imens der afventes svar på testningerne. Der henvises kontinuerligt til Sundhedsstyrelsens 5 råd.

Der sættes hjemmeaktiviteter i gang, og der holdes Sankthans og i det hele taget tager Uranus lukkedagen til sig i hyggens tegn.

25.05.20

Efter genåbningsplanen åbnede erhvervsskolen en uge efter – nemlig den 25. maj, hvor det var første gang efter nedlukningen, at vores bosteder igen ”blandede” beboerne. Inden da var skolen klargjort med sprit, afstandstape, halvdelen af stolene fjernet i kantinen osv.

Der opfordres til at være opmærksomme på symptomer i alle bostederne, så ingen med eventuelle symptomer møder ind i dagsbeskæftigelse. Enhver med symptomer skal testets. Der iværksættes afspritning i kantine, på arbejdsområderne osv, ligesom der huskes på, at der ikke krammes eller gives hånd, selv om mange har savnet hinanden.

12.03.20

På baggrund af det statslige beredskab ift. COVID-19 er der på Startskuddet indført en række ændrede procedurer, foreløbig frem til den 13. april. Dette indebærer bl.a. følgende:

 • Der afholdes så få fysiske møder (herunder besøg til beboere) som overhovedet muligt, samt at vi holder afstand til hinanden, når vi er sammen.
 • Personale og evt. vikarer er “låst” til en enkelt bosted, således at vi ikke risikerer at bringe evt. smitte fra et bosted til et andet.
 • I alle tilfælde, hvor det er muligt at arbejde hjemmefra, løser personalet deres opgaver i eget hjem.
 • Alle behandlingsmøder, supervisionsmøder, personalemøder etc. afholdes digitalt via Microsoft Teams.
 • Den aktuelle situation kan i perioder medføre et reduceret mandskab på vores bosteder, men vi gør alt for at fastholde den hidtidige struktur.
 • Alle dagtilbud er lukket. Til gengæld har vi flyttet nogle af dagtilbudsaktiviteterne ud på de bosteder, hvor de er mest efterspurgt. På den måde sikrer vi en vis grad af dagaktiviteter (udover evt. skolegang, som foregår virtuelt) på hvert enkelt bosted.
 • Personale, som oplever symptomer på COVID-19 sendes hjem. Beboere med symptomer forbliver på deres værelse. Pt. er ingen ansatte eller beboere konstateret smittet.

Såfremt der er spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte;

Anette Aabye, Direktør
dir. tlf: 26 28 50 26
aa@startskuddet.dk

Del med dit netværk