Startskuddets bosteder for udsatte unge og voksne inddæmmer smittefaren med lukkede grænser og digitale møder

Hverdagen er ændret markant pga. Coronasmitten, men det pædagogiske arbejde fortsætter ufortrødent. Sådan er situationen hos fonden Startskuddet, der driver en række bosteder og skoletilbud for udsatte unge og voksne.

Sundhed og faglighed

“Vi har taget myndighedernes anbefalinger og krav meget alvorligt, men samtidig har vi organiseret os, så vi kan fastholde det pædagogiske arbejde, fortæller direktør Liv M. Christensen fra Startskuddet, der driver fire forskellige bosteder samt en række individuelle projekter.

“Vi sikrer, at den enkelte unge i hele nedlukningsperioden udelukkende omgives af den samme kreds af pædagoger og vikarer, så vi dermed undgår at udsætte beboerne for unødige smitterisici”, fortæller direktøren.

Møder i digitale rum

Beboerne på Startskuddet har typisk alvorlige sociale og psykiatriske problematikker. Det kræver et kontinuerligt pædagogisk fokus og jævnlige møder om omsorgs- og behandlingsstrategier for den enkelte beboer samt løbende psykologisk og pædagogisk supervision til medarbejderne. Også det er der fundet en løsning på.

Her efter nedlukningen afholder Startskuddet alle møder som hidtil, blot med den undtagelse, at det foregår over internettet, og at alle administrative ansatte arbejder hjemmefra.

“Vi har på meget kort tid formået at få hele vores mødestruktur løftet over i onlinetjenesten Microsoft Teams, hvor vi kan mødes digitalt via en krypteret forbindelse. Vi har netop haft et godt online-møde med en kommunal sagsbehandler og en borger, og det er godt at vide, at vi også kan møde kommunerne digitalt”, siger Liv M. Christensen.

Aktivitetsmuligheder sikret

Startskuddet har en lang række dagtilbud, som beboerne i de forskellige bosteder lige nu ikke kan besøge af hensyn til smitterisikoen. En hverdag uden aktivitetsmuligheder kan dog hurtig blive uudholdelig, så derfor er der stadig aktivitetstilbud åbne, men hver især er de forbeholdt et enkelt af bostederne. På den måde har beboerne adgang til aktiviteter uden at risikere smitte mellem de enkelte bosteder.

Fondens Autoværksted er således lavet om til et cykel/knallert/havetraktor værksted og er flyttet ind på det bosted, hvor de fleste af værkstedets brugere bor. På et andet af bostederne er fondens kreative værksted flyttet ind, og fondens mini-zoo Øens Dyr ved Vordingborg er også forbeholdt beboerne på et enkelt af bostederne. Fondens fælleskøkken og kantine er ændret til en dinér transportable til bostederne.

Lukkede grænser

Beboerne bliver på deres bosted og modtager ikke besøg fra familie og venner i denne tid. Der er således lukkede grænser ud mod det omgivende samfund, og hvis ansatte viser Corona-symptomer, bliver de sendt hjem.

“Det her er selvfølgelig på ingen måde en ønskelig situation for vores beboere og vores medarbejdere, men vi kan mærke, at det betyder utrolig meget, at vi kan opretholde vores pædagogiske arbejde, og at vores beboere mærker, at vi gør alt hvad vi kan for at være der for dem”, slutter direktøren.

Del med dit netværk